Lineaire Hypotheek

Lineaire Hypotheek, rente, oversluiten, enz.

U bent op zoek naar een hypotheek, wellicht op zoek naar een lineaire hypotheek.

Op deze site vindt u informatie over de lineaire hypotheek, hoe een hypotheek over te sluiten en de actuele rente standen van de lineaire hypotheken.
tevens het berekenen van de maximale hypotheek die u kunt afsluiten bij een hypotheekverstrekker.

Hieronder leest u de typische kenmerken van een lineaire hypotheek:

  • De hypotheekrente aftrek is voor deze hypotheeksoort mogelijk
  • Aan het einde van de hypotheek looptijd is uw schuld nul
  • Vergeleken met een annuïteitenhypotheek is de hoogte van de totaalkosten lager
  • Omdat u aflost, wordt de schuld lager en daarmee dalen dan ook de maandlasten als de rente niet veranderd
  • Zolang u de hypotheek heeft lost u elke maand hetzelfde bedrag af

Lineaire hypotheek

Een lineaire hypotheek is een hypothecaire lening met een lineaire aflosvorm. Een hypotheek bestaat voornamelijk uit de aflossing en de rente over het resterende bedrag. Bij een lineaire hypotheek los je iedere keer een even groot deel af, en betaal je ook meteen de rente die over het resterende bedrag wordt berekent. Aanvankelijk zijn je vaste lasten dus hoog, maar hoe meer je hebt afgelost, hoe minder rente je hoeft te betalen. Na de eerste tien a vijftien jaar zijn zowel je bruto als netto lasten al een heel stuk minder. Een lineaire hypotheek kan een aantrekkelijke leen vorm zijn, zeker nu het recht op de hypotheekrenteaftrek is aangescherpt. Je moet echter wel de financiële middelen hebben om de hogere lasten in het begin te kunnen betalen.

Hypotheekrenteaftrek

Het kiezen van de geschikte hypotheek voor jouw situatie kan best een ingewikkeld proces zijn. Zeker sinds er op 1 januari 2013 een belangrijke verandering is doorgevoerd in ons hypotheekstelsel. Vanaf dit moment moeten kopers voldoen aan een aflossingseis, wat betekent dat starters die vanaf dan een hypotheek afsluiten krijgen alleen nog maar hypotheekrenteaftrek als zij de afspraak maken dat de eigenwoningschuld binnen 30 jaar minimaal annuïtair zal worden afgelost. Een annuïtaire aflossing betekent dat je ieder jaar hetzelfde bruto bedrag zal aflossen, de zogenaamde annuïteit. Met deze hypotheek vorm profiteer je maximaal van de hypotheekrenteaftrek, maar doordat de rente, waarover jij de aftrek ontvangt, bij iedere aflossing minder wordt, zullen jouw netto maandlasten steeds hoger worden. Over het resterende deel, de daadwerkelijke lening ontvang je immers geen belastingaftrek meer. Door middel van toets momenten wordt gekeken of je inderdaad minimaal het afgesproken bedrag dat jaar hebt afgelost, en als dit op dat moment niet het geval is vervalt voor dat jaar je recht op hypotheekrenteaftrek. Het is dus belangrijk om goed in te schatten of jij de maandelijkse lasten van jouw hypotheek zal kunnen dragen.

Lineaire of annuïteitenhypotheek?

Ook de annuïteitenhypotheek is een populaire keuze onder starters. Of een hypotheek voor jou geschikt is, hangt echter ook af van jouw toekomstdromen. Stel nou dat jij in de toekomst minder wil gaan werken? Of dat jij in de toekomst misschien een eigen bedrijf wil beginnen, waarvan je nu nog niet weet hoeveel inkomsten je zult hebben. In dat geval kan een lineaire hypotheek beter bij jouw situatie passen. Bij een lineaire hypotheek betaal je iedere maand een vast bedrag hypotheekaflossing en het bedrag aan rente dat betaald moet worden over het verschuldigde bedrag dat nog over is. In de praktijk, betekent dit dat de aflossingen in de beginperiode hoger zullen zijn dan bij de annuïteiten hypotheek. Uiteindelijk, na tien of vijftien jaar zal je echter goedkoper uit zijn. Een ander bijkomend voordeel is dat de kans op een (grote) restschuld kleiner is, omdat je bij een lineaire hypotheek sneller aflost dan bij de andere hypotheekvormen. De lineaire hypotheek is uiteindelijk het goedkoopst, maar het kan moeilijk zijn om in het begin de hoge lasten te kunnen dragen. Het is dan ook belangrijk om deze mogelijkheid samen met je hypotheekadviseur door te rekenen.